Association of Polish Engineers in Canada

Logo SIPK

Association of Polish Engineers in Canada

Association des Ingénieurs Polonais au Canada

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie

Founded in 1941, Incorporated in 1944, Registered non-profit organization.

Cel nadrzędny Stowarzyszenia to: utrzymanie tradycji polskiej kultury technicznej w Kanadzie, łączność koleżeńska i wzajemna pomoc, podtrzymanie łączności z technikami polskimi w kraju i na emigracji


75 Rocznica Bitwy o Monte Cassino

 

18 maja 1944 polscy żołnierze II Korpusu pod dowództwem gen. Władysława Andersa, podporządkowani 8 Armii Brytyjskiej, zatknęli polską flagę na ruinach klasztoru Benedyktynów na wzgórzu Monte Cassino we Wloszech, uznawanego przez ówczesnych strategów wojskowych za obiekt nie do zdobycia. W czasie II wojny światowej klasztor stanowil kluczową niemiecką pozycję obronną dla zablokowannia drogi do Rzymu. W bitwie brało udział 46 tys. żołnierzy polskich, zginęło 923, rannych zostało 2931, za zaginionych uznano 345.

Odwaga polskiego żołnierza i strategia dowódców w Bitwie o Monte Cassino rozsławiła imię polskiego żołnierza na całym świecie. Monte Cassino wzbudza dumę i jest źródłem wzruszeń w kraju i w każdym zakątku świata, gdzie skupia się Polonia.

W Toronto, co roku w maju, Placówka 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Organizacja Weteranów II Korpusu 8 Armii przypominają historię Bitwy o Monte Cassino i oddają chwałę bohaterom. Polskie zwycięstwo na włoskiej ziemi, uczcili uczestnicy obchodow 75 rocznicy Bitwy o Monte Cassino w niedzielę 19 maja 2019 w Parku im. I. Paderewskiego.

Z flagami i sztandarami, aleją dębów katyńskich, przy dźwiękach "Warszawianki", przeszedł pochód, prowadzony przez komendanta Pl 114 SWAP Krzysztofa Tomczaka. W pochodzie szły organizacje weterańskie i polonijne, reprezentacje wojsk polskich i kanadyjskich. Z licznej niegdys Organizacji II Korpusu, było już tylko dwóch bohaterów spod Monte Cassino: por. Bolesław Chamot i por. Stefan Podsiadło, prezes Organizacji II Korpusu.

Gośćmi honorowymi byli: Jego Ekscelencja Ambasador RP w Ottawie Andrzej Kurnicki, Attaché Obrony RP w Ottawie Kmdr Krzysztof Książek, Konsul Generalny RP w Toronto Krzysztof Grzelczyk, Kierownik Wydziału Polityczno Ekonomicznego Ambasady RP w Ottawie Mikołaj Cholewicz, Przewodnicząca Rady Polonii Świata Teresa Berezowska, Członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP, były Przewodniczący Rady Polonii Świata, reprezentant Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Toronto Jan Cytowski, Wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Juliusz Kirejczyk, prezesi organizacji i mediow polonijnych.

Stowarzyszenie Stowarzyszenie Inzynierów Polskich w Kanadzie reprezentował prezes Zarządu Głównego Kazimierz Babiarz i przewodnicząca Oddziału Toronto Krystyna Sroczyńska.

W przemówieniach podkreślane były niezwykłe zdolności dowodzenia gen. Andersa. Generał pokazał geniusz dowódcy w wyjątkowo skomplikowanym działaniu operacyjnym. Bitwa udowodniła, że Polacy są zdeterminowani do walki z opresją, a na straży zasad moralnych stoi Kościół.

Dziękowano weteranom za zachowanie tradycji, za szkoły, harcerstwo i wierność Kościołowi. Mówiono o modernizacji sił zbrojnych, roli Polski w NATO i gwarancji wolności i suwerennosci. Poruszone też zostały najtrudniejsze sprawy niepokojące nasz naród obecnie. Dbanie o wizerunek Polski i Polaków na świecie jest obowiązkiem Polonii, Kongresu i Rady Polonii Świata.

Odczytane zostaly gratulacje, które przysłał lider konserwatywnej partii Kanady Andrew Scheer. Pan Konsul Generalny wręczył weteranom medale, wydane z okazji 100-lecia odzyskania niepodleglości przez Polskę.

Mszę Św. odprawił o. Jacek Cydzik. Słowo Boże oparte było na przykazaniu o miłosci bliźniego. "Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich". Niech Polska żyje w naszych sercach, niech czerwone maki nigdy nie zwiędną.

Po Mszy Świętej zostały złożone wieńce i kwiaty pod pomnikiem Bohaterów Bitwy o Monte Cassino. Zrobiono kilka pamiątkowych zdjęć i zaproszeni goście udali się do sali hetmańskiej. W parku zaczęła się zabawa z zespołem "Impuls".

Park zmienił wystrój. Rozległe zadaszenie przybrało juz formę gmachu z mocnymi ścianami, oknami i obszernym wejściem. Do pomnika, stojącego na wzgórzu, prowadzi szerokie kamienne podejście schodkowe z podestem przy pomniku. Posadzone zostały nowe dęby. Jest więcej zmian i więcej się planuje. Lato przed nami. Piękny polski park, starannie utrzymany przez Placówkę 114 SWAP na kanadyjskiej ziemi, czeka.

Krystyna Sroczyńska.-------------------------------------------

Nowe Władze Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie

 

W dniu 2 lutego 2019 r. w siedzibie Oddziału Mississauga, odbył się Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie. Podczas Zjazdu zostały wybrane nowe władze SIP w składzie:

Zarząd Główny: 

  • Kazimierz Babiarz - Prezes SIPwK
  • Krystyna Sroczyńska - Wiceprezes:
  • Jan Jekiełek - Sekretarz:
  • Leszek Dzbik - Skarbnik:
 Wybrany został częściowy skład Rady SIP, Komisja Rewizyjna i Komisja Etyki.

W dniach 14 -15 marca 2019 r. odbyły się internetowe wybory prezydium Rady Dyrektorów. Wybrane zostało Prezydium Rady w następującym składzie

  • Janusz Majerski - Przewodniczy Rady
  • Maciej Zaremba - wiceprzewodniczący
  • Jan Jekielek - Sekretarz

Pełny skład władz Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie podany jest w Board.

-------------------------------------------

57. WALNY ZJAZD SIPwK

 

2 lutego 2019 r.

 

Walny Zjazd przełożony z listopada odbędzie się 2 lutego w budynku firmy Cyclone przy 2225 Meadowpine Boulevard, Mississauga, Ontario.

Rejestracja 11:30
Początek 12.00

Szczegóły przygotowań będą na bieżąco podawane w Members' Area.

-------------------------------------------

Komunikat w sprawie Zjazdu Stowarzyszenia

Pojawiły się problemy natury formalno – administracyjnej, które sprawiły, że Rada, na podstawie przeprowadzonego w tej sprawie głosowania, odwołała Zjazd, który miał się odbyć w sobotę,
17-ego  listopada, 2018. Następny termin Zjazdu zostanie ogłoszony po koniecznych dla tego przedsięwzięcia uzgodnienaiach.

W Imieniu Rady

Jerzy Bulik, przewodniczący
16 listopada 2018