Logo PIPK

Association of Polish Engineers in Canada

Association des Ingénieurs Polonais au Canada

Stowarzyszenie In¿ynierów Polskich w Kanadzie
Founded in 1941, Incorporated in 1944, Registered non-profit organization.

Head Executive Board

Babiarz Kazimierz - President & CEO
Sroczynska Krystyna - Vice-President
Dzbik Leszek - treasurer
Jekielek Jan - Secretary 
Majerski Jan - Board Member
Feret Barbara - Board Member

Maria Świętorzecka - New Link Editor
Bujnowski Peter - Webmaster

Board of Directors

Majerski Janusz - Toronto,  Chairman
Zaremba Maciej - Toronto, Vice-chair
Jekielek Jan - Toronto, Secretary
Babiarz Kazimierz - Toronto
Basiukiewicz Slawomir - Mississauga
Boczkowski Andrzej - Montreal
Bros Emil - Toronto
Bulik Jerzy - Kitchener
Cytowski Jan - Toronto
Dzbik Leszek - Toronto
Felinczak Andrzej - Hamilton
Jablonski Aleksander - Ottawa
Kluczewski Chris - Toronto
Kulina Stanislaw - Mississauga
Remisz Wojciech - Ottawa
Sochaj Andrzej - Mississauga
Sroczyńska Krystyna - Toronto
Teresinski Hieronim - Toronto
Wandzel-Mrugała,Jol. - Edmonton

Ethics Committee

Bujnowski Janusz - Chair
Bros Emil
Gajewski Bogdan
Marczynski Andrzej
Remisz Wojciech

Audit Committee

Jabłoński Alexander - Chair
Kulina Stanisław
Baranski Antoni
Jablonski Waclaw
Kluczewski Chris